ЗВІТ

директора про діяльність закладу протягом 2017-2018 н.р.

І. Кадри вирішують все


Протягом 2017-2018 н.р. заклад 100% укомплектований працівниками, згідно штатного розпису. Педагогами заклад укомплектовано за рахунок збільшення навантаження за їх бажанням. Всього – 46 працівників. Із них: педагогів – 19; технічного та обслуговуючого персоналу – 27; медичних працівників – 1; в соціальній відпустці по догляду за дитиною до 3-х років – 9.

В закладі працює практичний психолог, інструктор з фізкультури. Це дає змогу покращити психологічний мікроклімат колективу, поліпшити та зменшити адаптаційний період дитини до умов перебування в ясла-садку, проводити на належному рівні експериментальну діяльність; покращити показники фізичного розвитку дитини.

Аудит відповідності педагогічних кадрів показує, що в закладі за віком та за стажем роботи в середньому 50% – це молоді педагоги.

Проте, молодь має бажання підвищувати свій освітній та кваліфікаційний рівні. В 2017-2018 н.р. збільшилася кількість бакалаврів та магістрів; першу категорію було встановлено 1 педагогу (позачергово).

За стажем роботи

2017-2018 н.р. (19 пед.)
До 5 років – 7 (37%)
До 10 років – 5 ( 26 %)
До 20 років – 3 (16%)
20 років і більше – 4 (21%)
2016-2017 н.р. (20 пед.)
До 5 років – 10 (50%)
До 10 років – 4 ( 20 %)
До 20 років – 2 (10%)
20 років і більше – 4 (20%)

За віком:

2017-2018 н.р. (19 пед.)
До 30 років – 10 (52%)
До 40 років – 3 (16%)
До 50 років – 3 (16%)
55 років і більше – 3 (16%)
2016-2017 н.р. (20 пед.)
До 30 років – 13 (65%)
До 40років – 3 (15%)
До 50 років – 2 (10%)
55 років і більше – 2 (10%)

За рівнем освіти:

2017-2018 н.р. (19 пед.)
Повна вища – 14 (74%)
Бакалавр – 5 (26%)
Молодший спеціаліст – 0 (0%)
2016-2017 н.р.
Повна вища – 15 (75%)
Бакалавр – 3 (15%)
Молодший спеціаліст – 2 (10%)

За кваліфікаційним рівнем:

2017-2018 н.р. (19 пед..)
Вища – 2 (11%)
І категорія – 4 (21%)
ІІ категорія – 4 (21%)
Звання «Вихователь-методист» – 1 (5%)
2016-2017 н.р.
Вища – 2 (10%)
І категорія – 4 (20%)
ІІ категорія – 6 (30%)
Звання «Вихователь-методист» – 1 (5%)
З метою підвищення фахової майстерності педагоги взяли участь в авторських семінарах: Технології продуктивного спілкування, «Детермінантна нестабільність подружніх стосунків. Психолого–педагогічний супровід дитини», «Тренінг взаємодії з агресивною дитиною», «Спадщина В.Сухомлинського», «Конфліктологія: управління EQ», «Основи мнемотехніки», «Робота з батьками», «Технологія продуктивної комунікації», Л. Шульга «Барвиста радість», «Неориторика: технологія продуктивного спілкування», «Складання описових розповідей за картиною засобами мнемотехніки, як технології успішного розвитку зв'язного мовлення дітей» Г. Чепурного; в методичних об'єднаннях: «Складові організації життєдіяльності дітей протягом дня. Планування освітньої роботи з дітьми», «Сформованість компетенцій освітньої лінії «Мовлення дитини»», «Єдність поглядів батьківської та педагогічної громади на нововедення в освітній траєкторії»; в Міжнародному екологічному форумі «Чиста планета, чисте місто, чиста ріка»


ІІ. Освітній процес


В 2017-2018 навчальному році зусилля колективу були спрямовані на вирішення наступних завдань:
 1. Впровадження та використання сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників.
 2. Активізація роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій, в тому числі засобами музичного мистецтва.
 3. Продовження роботи з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою.
Заклад працює за такими напрямами:

 • народознавчий;
 • розвиток творчих здібностей;
 • співпраця з сім’єю;
 • інноваційна діяльність.
Освітня робота ясла-садка зорієнтована на Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

В 2017-2018 н.р. заклад продовжував працювати за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Освітньо-виховна робота експериментальної групи проводилася за додатковою програмою «Крок за кроком».

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дошкільників педагоги весь час перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні технології, програми та методики: методику розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання за методикою Л. Шульги, арт-терапію, мультимедійні презентації, технологію мнемотехніки у розвитку зв'язного мовлення, спадщину В. Сухомлинського для розвитку екологічної культури.

Протягом 2017-2018 н.р. в закладі за участю батьківської громади та громадських організацій було проведено багато заходів з різних напрямів (національно-патріотичне, екологічне виховання, спортивний напрям, формування медіа-грамотності, благодійні акції), що сприяло розвитку творчих здібностей дітей, гармонійної особистості через гуртки, формування у них медіа-грамотності, екологічної свідомості, здорового способу життя. Особливо цікавими та корисними були заходи: День українського козацтва, Херсонський ярмарок, родинне свято «Зимовий вертеп», Тиждень педагогічної майстерності «Від перших сходинок до вершин досконалості», екологічний форум «Мандруємо світом природи», квест «Щоб не трапилось біди, обережні будьте ви», благодійна виставка – аукціон «Від серця до серця» (допомога дитячому міському онкоцентру).

До школи - готові

Моніторинг готовності випускників до школи 2017-2018 н.р. за основними критеріями (інтелектуальна, емоційна, соціальна, фізична, психологічна) показав, що із 64 обстежених дітей мають високий рівень – 74%, достатній – 24%, середній – 2%. В 2016-2017 н. р. високий рівень мали 70% дітей. У вихованців експериментальних груп високий рівень становить 89%.

24% наших випускників відвідує ЗОШ №13, 14% – гімназію №6, 13% – гімназію №20, 6% – школу №30, 8% – школу №32, 8% – школу №50. Решта 27% – інші школи за профілем навчання (ШГТ, №7, №16, №31, №35, №41, №47, №52).

Творчі групи

В ясла-садку працюють творчі групи педагогів: «Творча майстерня з мнемотехніки», «Краєзнавство», «Школа інноваційних технологій», що дало можливість напрацювати практичний і теоретичний матеріал до освітніх ліній Базового компоненту в організації різних форм роботи з педагогами, дітьми, батьками (синтез думок, скринька педдосвіду, майстер-класів, актуальне інтерв’ю тощо).

Ми в експерименті

Експериментальна робота за темою «Технологія особистісно зорієнтованого навчання та виховання у класах загальноосвітніх шкіл та групах дошкільних закладів зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громад» дає можливість побудувати освітній процес значно ширше, ніж для дітей звичайної групи. Завдяки малій кількості дітей, освітній процес побудовано з максимальним врахуванням всіх важливих напрямів розвитку дитини, що одночасно робить її життєдіяльність емоційно-комфортною, зорієнтовану на адаптацію в соціумі.

Результатом дослідно-експериментальної роботи є високий рівень знань вихованців групи, що дає їм можливість навчатися в престижних загальноосвітніх закладах міста, збільшення контингенту дітей, які бажають відвідувати наш садок.

Гуртки та студії

В закладі працюють гуртки та студії (всього 15). За нашою авторською системою 13 гуртків; 1 спортивна секція (шашки), що організувала ДЮКФП №4. За потребою батьків – 1 гурток з додаткових освітніх послуг («Різнобарвна англійська»). На базі ясельних груп організовано роботу майстер-класів «Граючись навчаємось» для батьків і дітей та школу молодих батьків «Перші кроки»; на експериментальних групах – студія для батьків «Сімейний ліцей», а на старших групах – клуб для батьків «Турботливі батьки».

Підсумком даної роботи був звіт гуртківців «Вернісаж дитячої творчості» та гала-концерт до Дня захисту дітей «Країна дитячих мрій».

Результатом студійно-гурткової роботи є ІІ місце в міському конкурсі «Крок до зірок», ІІІ місце в міському конкурсі «Крок до Олімпу», ІІ місце в обласному конкурсі «Друзі німецької мови». Гуртки відвідують 100 % дітей – це дає змогу здійснювати диференційований підхід у розкритті творчих здібностей дітей та в подальшому продовжувати їх розвиток в позашкільних закладах освіти.

Вихованці закладу взяли участь в міських конкурсах: «Світ очима дітей», Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей».


ІІІ. Обмін досвідом роботи


Своїми напрацюваннями директор та педагогічний колектив ділилися на відкритому заході обласного рівня для директорів ЗДО «Особистість керівника. Формування команди однодумців – запорука успіху діяльності навчального закладу», під час якого були розкриті питання менеджменту організації роботи з кадрами закладу.

Робота дошкільного закладу висвітлювалася на телебаченні в «Таврійських новинах» – 5 сюжетів; «Починайте ранок з нами – 2 сюжети; на сайті управління освіти – 15 інформацій, що на 12 більше, ніж в минулому році. В закладі працює сайт, на якому висвітлено – 26 новин та подій і щомісячно викладається фінансовий звіт БФ «Успіх».


ІV. Співпраця з громадськими організаціями, освітніми закладами та батьками


Одним із пріоритетних напрямків моєї роботи та колективу є налагодження зв’язків з громадськими організаціями, освітніми закладами та особливо з батьківською громадою.

Родинні свята: «Зимовий вертеп», «Херсонський ярмарок», Тижні родинності, педагогічні квести, зустрічі за «круглим столом» адміністрації, представників благодійного фонду «Успіх», батьківського комітету, Ради з харчування; сумісні планування подальшого розвитку садка, покращення матеріально-технічної бази стали традиційними в нашому закладі.

Батьківська громада – це активні учасники освітнього процесу, які приймають участь в благодійних акціях: «Допомога пожежнику та сім’ям, які постраждали внаслідок пожежі», «Допомога в лікуванні Класс Анни», благодійна виставка – аукціон «Від серця до серця», тренінгах «Спільні зусилля – хороші результати», «Вихователі, батьки – партнери у вихованні та навчанні дітей», «Батьки – партнери і союзники».

Однією з ефективних форм роботи з батьками є огляди-презентації підготовки закладу до нового навчального року, залучення всіх працівників, за потребою, до участі в родинних святах. Такі заходи дозволяють батькам подивитися на діяльність дошкільного закладу з різних позицій, ближче познайомитися з працівниками різних професій, бути рівноправними партнерами і союзниками.

Колектив дитячого садка виконує задачі наступності, що базуються на співпраці з загальноосвітньою школою №13. Спільно з кафедрою соціальної психології ХДУ, педагогічний колектив проводить експериментальну роботу з теми: «Технологія особистісно зорієнтованого навчання та виховання у класах загальноосвітніх шкіл та групах дошкільних закладів зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громад».

Співпраця з ДЮКФП-4 допомагає спільно турбуватися про фізичне здоров’я та розумовий розвиток наших дітей. Секції з шашок відвідує 40% вихованців.

Співпраця з Управлінням патрульної поліції м. Херсона та з Дніпровською пожежно-рятувальною частиною №10 сприяє вихованню у дітей та батьків безпечної поведінки на дорозі та в побуті.

Стало доброю традицією проводити зустрічі через використання нетрадиційних форм роботи з дітьми на базі обласної дитячої бібліотеки ім. Дніпрової чайки. До таких заходів запрошуються батьки та діти, які закріплені по мікрорайону за дошкільним закладом.

Протягом звітного періоду заклад продовжив тісну співпрацю з міською Радою ветеранів, міжшкільним навчально-виробничим комбінатом м. Херсона, з організацією «Червоний Хрест» Дніпровського району та продовжує роботу з Херсонським кошем Українського козацтва, обласною жіночою спілкою «Козацька берегиня».

Наші шефи ТОВ «Група компаній «Теплотехніка»» допомагають вирішувати різні господарські питання, беруть участь у святкових заходах.


V. Організація харчування та медичне обслуговування дітей


Харчування дітей раціональне та збалансоване. Кожні 10 днів проводиться аналіз виконання норм харчування, підраховується калорійність. Моніторинг аналізу виконання натуральних норм харчування показує, що воно коливається. Це залежить перш за все від цінової політики, в середньому виконання натуральних норм становить 86%, що на 2% більше, ніж в минулому році.

Діти в дошкільному закладі отримують належне медичне обслуговування. 100% діти були обстежені лікарями спеціалістами: педіатром, ортодонтом, стоматологом. Старші дошкільники 100% пройшли огляд за системою АСПОН.


VІ. Комфорт та затишок


В минулорічному звіті переді мною одним із питань було зміцнення та розвиток матеріально технічної бази. Дане питання вирішувалося згідно перспективного плану розвитку ясла-садка на 2016-2021 р.р., складеного спільно з батьківською громадою.

Суттєвою ланкою фінансово-матеріального забезпечення є бюджетне фінансування та залучення позабюджетних коштів (благодійні внески через фонд «Успіх» та централізовану бухгалтерію управління освіти, спецрахунок).

Так сума бюджетних коштів складає 5526289 грн. (2016-2017 н.р. – 2494237 грн.), яка була витрачена протягом 2017-2018 н.р., таким чином:

 • 666002 грн (12%) – оплата енергоносіїв;
 • 445740 грн. (8%) харчування дітей;
 • 3549840 грн. (64%) заробітна плата;
 • 600 грн. (0.01%) – оплата навчання;
 • 173000 грн. (3%) – капітальний ремонт вікон;
 • 28000 грн. (0.5%) – придбання холодильної шафи;
 • 602000 грн. (11%) – капітальний ремонт групового приміщення.

Це дало змогу закладу функціонувати безперебійно, забезпечити харчування дітей на достатньому рівні, а також запланувати відкриття додаткової дошкільної групи, що зменшить кількість дітей, які стоять у черзі до ЗДО.

Позабюджетні кошти за 2017-2018 н.р. в сумі 205691 грн. витрачені:

 • 73% – будівельні матеріали (частковий ремонт опалення, каналізації, водопостачання, павільйонів гр. №7, 10, відмосток по периметру будівлі, сходинок біля гр. №6, 11 тощо);
 • 7% – меблі (шафи для одягу – 30 секцій, тумба для акваріуму, стільці дитячі, вішалка для рушників;
 • 6% - м'який інвентар (комплекти постільної білизни, покривала дитячі, рушники дитячі)
 • 1,5% – миючі засоби;
 • 0,5% – технічне обладнання(холодильник);
 • 4% – заміна електрообладнання (кабель, розетки, вимикачі);
 • 5% - послуги (чистка матраців, повірка вогнегасників, електрообладнання, пожежних кранів, дезінсекція, чистка бойлерів, витяжки);
 • 1% - придбання інвентарю (віник, щітка-совок, щітка для підлоги тощо)
 • 2% – інше.

Це дало можливість створити комфортні умови на робочих місцях працівників та перебування малят в дошкільному закладі, забезпечити належне медичне обслуговування, надати приміщенням сучасного вигляду.


VІІ. Завдання


В перспективі я планую продовжити дослідно-експериментальну діяльність; роботу з молодими кадрами; розвивати матеріально-технічну базу (заміна вікон, дверей, благоустрій ігрових майданчиків, капітальний ремонт санітарних кімнат, відкриття додаткової дошкільної групи тощо).

Ясла-садок №5

м. Херсон

logo joom

logoShit

Юридична адреса:

73000 м. Херсон
Вул. Ливарна, 5 
Тел.(0552)494071
е – mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.