тел. +380(552) 49-40-71
email: jaslisad5@ukr.net

Звіт директора

Звіт

директора Херсонського ясел-садка № 5 Херсонської міської ради за 2018-2019 н.р.

Дата проведення 04.06.2019 р.

І. Візитна картка

Херсонський ясла-садок №5 функціонує з 1982 року та перебуває у комунальній власності м. Херсона. Діє на підставі Статуту.

Нормативна чисельність становить 210 дітей. Станом на 01.05.2019 р. заклад відвідує 277 дітей. Середня наповнюваність груп протягом 2018-2019 н.р. становить: групи перед дошкільного віку – 24 дитини; дошкільного – 28 дітей.

Протягом навчального року до закладу поступило 106 дітей (2017-2018 н.р. – 94 дитини).
З 01.09.2018р. в закладі додатково відкрилася 1 група. На сьогодні функціонує 12 вікових груп. Із них: змішана – 1група; раннього, середнього, старшого віку – 2 групи, експериментальна – 3 групи. Режим роботи груп різний: 12 годин – 1 група; 10,5 годин – 7 груп; 10 годин – 4 групи.

Заклад відвідують діти пільгових категорій. Спостерігається тенденція до зростання їх кількості: 2018-2019 н.р. – 38 (2017-2018 н.р. – 30). Із них: малозабезпечених – 9 , учасників АТО та прибулих із зони АТО – 6; багатодітних - 23.

На всі пільгові категорії в наявності є документи, перелік яких встановлено наказом управління освіти Херсонської міської ради від 15.03.2016 №81 «Про затвердження переліку документів, на підставі яких окремі категорії дітей мають право на отримання гарячого харчування за кошти міського бюджету».

В меню-розкладці щоденно вказується кількість дітей пільгових категорій.
Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти №5 є забезпечення реалізації права дітей на здобуття дошкільної освіти, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, збереження та розвиток наявних здібностей і можливостей; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

В своїй діяльності колектив установи керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти України, наказами та методично-інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, власним Статутом та іншими нормативно-правовими документами.

ІІ. Кадрове забезпечення

Протягом 2018-2019 н.р. заклад 100% укомплектований працівниками, згідно штатного розпису. Педагогами заклад укомплектовано за рахунок збільшення навантаження за їх бажанням.

Всього – 48 працівників. Із них: педагогів – 19; технічного та обслуговуючого персоналу – 28; медичних працівників – 1; в соціальній відпустці по догляду за дитиною до 3-х років – 7.

В закладі працює практичний психолог, інструктор з фізкультури, керівник музичний, логопед (знаходиться в штаті логопедичного пункту ЗДО №20). Це дає змогу покращити психологічний мікроклімат колективу, поліпшити та зменшити адаптаційний період дитини до умов перебування в яслах-садку, проводити на належному рівні експериментальну діяльність; покращити показники фізичного розвитку дитини, скоригувати мовлення дітей старшого віку перед школою.
Аудит відповідності педагогічних кадрів показує, що в закладі за віком та за стажем роботи в середньому 50% – це молоді педагоги.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018-2019 н.р. була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної роботи в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (колективні, індивідуальні, групові перегляди,
тощо) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності з питань реалізації завдань 5 етапу дослідно-експериментальної роботи «Технології особистісно зорієнтованого навчання та виховання у класах загальноосвітніх шкіл та групах дошкільних закладів зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громади».

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного із них.

Як результат, молодь має бажання підвищувати свій освітній та кваліфікаційний рівні. В 2018-2019 н.р. збільшилася кількість педагогів, які здобули освітній рівень магістра. На даний момент 3 педагога здобуває освітній рівень магістра за спеціальністю «вихователь» та «керівник музичний». Протягом навчального року першу категорію було встановлено 1 педагогу, 1 педагог підтвердив кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.

За стажем роботи

2018-2019 н.р. (19 пед.) 2017-2018 н.р. (19 пед.)
До 5 років – 6 (32%) До 5 років – 7 (37%)
До 10 років – 5 (26%) До 10 років – 5 ( 26 %)
До 20 років – 3(16%) До 20 років – 3 (16%)
20 років і більше – 5 (26%) 20 років і більше – 4 (21%)

 

За рівнем освіти:

 2018-2019 н.р. (19 пед.)  2017-2018 н.р. (19 пед.)
 Повна вища – 15 (79%)  Повна вища – 14 (74%)
 Бакалавр – 4 (21%)  Бакалавр – 5 (26%)
 Молодший спеціаліст – 0 (0%)  Молодший спеціаліст – 0 (0%)

 

За кваліфікаційним рівнем:

 2018-2019 н.р. (19 пед..)  2017-2018 н.р. (19 пед..)
 Вища – 2 (11%)  Вища – 2 (11%)
 І категорія – 3 (16%)  І категорія – 4 (21%)
 ІІ категорія – 4 (21%)  ІІ категорія – 4 (21%)
 Звання «Вихователь - методист» – 1 (5%)  Звання «Вихователь - методист» – 1 (5%)

 

З метою підвищення фахової майстерності педагоги взяли участь в авторських семінарах, наукових, практичних семінарах «Технології продуктивного спілкування», «Детермінантна нестабільність подружніх стосунків. Психолого–педагогічний супровід дитини», «Тренінг взаємодії з агресивною дитиною», «Спадщина В.Сухомлинського», «Конфліктологія: управління EQ», «Основи мнемотехніки: абетка цифр»; «Технологія продуктивної комунікації», Л. Шульга «Барвиста радість», «Складання описових розповідей за картиною засобами мнемотехніки, як технології успішного розвитку зв'язного мовлення дітей» Г. Чепурного; «Корекція освіти (за нозологіями)», «Технологія продуктивного спілкування», «Діагностика та корекція професійного вигорання працівників ЗДО методом Арт-терапії». В методичних об'єднаннях: «Соціально-моральний розвиток особистості»; «Складові організації життєдіяльності дітей протягом дня. Планування освітньої роботи з дітьми», «Сформованість компетенцій освітньої лінії «Мовлення дитини»», «Єдність поглядів батьківської та педагогічної громади на нововедення в освітній траєкторії»; в Міжнародному екологічному форумі «Чиста планета, чисте місто, чиста ріка»; «Арт-терапія як практичний напрямок психологічної корекції дітей дошкільного віку» (О. Тараріна); «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти» (Г.Чепурний).

ІІІ. Якість освіти

Методична робота

В 2018-2019 навчальному році зусилля колективу були спрямовані на вирішення наступних завдань:

- підвищення ефективності роботи з мовленнєвого розвитку дітей;

- впровадження інноваційних технологій в організації освітнього процесу;

- організація роботи з молодими кадрами;

- продовження дослідно-експериментальної роботи «Технології особистісно зорієнтованого навчання та виховання у класах загальноосвітніх шкіл та групах дошкільних закладів зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громади».

Для реалізації вище вказаних завдань на початку навчального року вихователі разом з батьками провели роботу над створенням формуючого розвивального середовища в кожній віковій групі, подбали про те, щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору. Утворилися нові осередки. Осередок дитячого експериментування, в якому є колби, пробірки, дитячий мікроскоп, фільтри, ваги, що дало можливість дітям шляхом ігрових маніпуляцій дізнаватися про властивості води, грунту, тощо. Осередок відпочинку та усамітнення , в якому з'явилися особисті скриньки з улюбленими мілкими іграшками, фотографіями сім'ї, за вдяки яким діти швидше адаптуються, позбавляються негативних емоцій. Найважливішим компоненто даного процесу було насичення мовленнєвого середовища зразками рідної мові, вирішення проблеми «творчість-стиль життя» все це дало можливість вихователю вирішувати конкретні завдання освітніх ліній Базового компоненту через ігрову діяльність.

В 2018-2019 н.р. заклад продовжував працювати за освітньою Програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Навчальне навантаження було розподілено за віковими групами. Розклад занять включав всі освітні лініі.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дошкільників педагоги весь час перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні технології, програми та методики: методику розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання за методикою Л. Шульги (вихователі Яковенко В.С., Майборода К.Л.) арт-терапію (практичний психолог Єгорова І.В.), технологію мнемотехніки у розвитку зв'язного мовлення (вихователі Онишко Я.Ю., Штефюк К.В., Чорна С.Ю.), спадщину В. Сухомлинського для розвитку екологічної культури (вихователі Марченко В.О., Верещагіна Т.Л.), коректурні таблиці Н.В. Гавриша для інтелектуального мовленєвого розвитку дітей (вихователь Штефюк К.В.); LEGO-технології для інтелектуального розвитку (вихователь Маховик Н.Ф.); елементи М. Монтессорі для розвитку мілкої моторики рук для дітей раннього віку (вихователі Громакова Л.М., Лук'янова Т.Д.); для розвитку музичних здібностей методику Карла Орффа (керівник музичний Омельчук І.М.).

Впроваддення інтерактивних технологій роботу з дошкільниками батьки та педагоги мали змогу побачити на колективних переглядах занять під час Тижня педагогічної майстерності.

В ясла садку працюють творчі групи педагогів: «Творча майстерня з мнемотехніки», «Краєзнавство», «Школа інноваційних технологій», що дало можливість напрацювати практичний і теоретичний матеріал до освітніх ліній Базового компоненту в організації різних форм роботи з педагогами, дітьми, батьками, а також підвищити технологічну культуру педагогів та батьків, яка проявилася в умінні працювати в тандемі «педагог-діти-батьки».

Протягом 2018-2019 н.р. за участю батьківської громади, працівників закладу було проведено багато заходів з різних напрямів (національно-патріотичне, екологічне виховання, спортивний напрям, формування медіа-грамотності, благодійні акції), що сприяло розвитку творчих здібностей дітей, гармонійної особистості через гуртки, формування у них медіа-грамотності, екологічної свідомості, здорового способу життя. Особливо цікавими та корисними були заходи: День українського козацтва, Свято українського борщу, родинне свято «Різдвяна зірка», Тиждень педагогічної майстерності «Від перших сходинок до вершин досконалості», екологічний форум «Мандруємо світом природи», квест «Щоб не трапилось біди, обережні будьте ви», благодійна виставка – аукціон «Від серця до серця» (допомога дитячому міському онкоцентру) діти та батьки взяли участь у міському конкурсі «Світ очима дітей», велофлешмобі, в конкурсах «Крок до олімпу», «Крок до зірок», в Міжнародній конференції, присвяченій сучасним формам і методам організації музичних занять в ЗДО.

До школи - готові

З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності та планування подальшої освітньої роботи з дошкільнятами у закладі проводилися моніторингові дослідження. Досягнення дітей оцінювалися відповідно освітніх ліній програми «Дитина». Моніторинг готовності випускників до школи 2018-2019 н.р. за основними критеріями (інтелектуальна, емоційна, соціальна, фізична, психологічна) показав, що із 55 обстежених дітей мають високий рівень - 71%, достатній – 24%, середній – 2%. В 2017-2018 н. р. високий рівень мали 70% дітей. У вихованців експериментальних груп високий рівень становить 81%.

24% наших випускників відвідує ЗЗСО №13. Збільшилося тенденція до вступу наших відпускників до рейтенгових закладів нашого міста: 18% – гімназію №6, 15% – гімназію №20, 10% – школу №30.

Серед вихованців І молодших груп із (48 дітей)-36% мають високій рівень; ІІ молодша група (60 дітей)-40%; середня (55 дітей)-53%.


Ми в експерименті

В грудні 2018року закінчився експеримент за темою «Технологія особистісно зорієнтованого навчання та виховання у класах загальноосвітніх шкіл та групах дошкільних закладів зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громад» який показав позитивну динаміку змін в інтелектуальній і емоційній сфері дошкільників експериментальної групи через впровадження системи інноваційних технології, врахування інтересів кожної дитини, організації особистісно-зорієнтованого навчання та виховання. На експериментальній групі розклад занять було побудовано таким чином, що діти цих груп приходили на групу вихователів, які працюють за різними інноваційними технологіями (мнемотехніка, «Барвиста радість», LEGO –конструювання). На кожну дитину замість порт фоліо було оформлено кейс розвитку вихованця, який містить такі розділи: «Цікаве про мене», «Моя творчість», «Вивчіть зі мною», «Поради моїм батькам», «Мій освітній маршрут», який коригувався різними спеціалістами закладу в залежності від розвитку дитини. Завдяки малій кількості дітей освітній процес побудовано з максимальним врахуванням всіх важливих напрямів розвитку дитини, що одночасно робить її життєдіяльність емоційно-комфортною, зорієнтовану на адаптацію в соціумі.

Результатом дослідно-експериментальної роботи є високий рівень знань вихованців груп, що дає їм можливість навчатися в престижних загальноосвітніх закладах міста, збільшення контингенту дітей, які бажають відвідувати наш садок.

Гуртки та студії

В закладі працюють гуртки та студії (всього 15). За нашою авторською системою працює 13 гуртків; 2 спортивні секціі: шашки, що організувала ДЮКФП №4; художня гімнастика, керівником якої був тренер спортивної школи №3. За потребою батьків – 1 гурток з додаткових освітніх послуг («Різнобарвна англійська»). На базі ясельних груп організовано роботу майстер-класів «Граючись навчаємось» для батьків і дітей та школу молодих батьків «Перші кроки»; на експериментальних групах – студія для батьків «Сімейний ліцей», а на старших групах – клуб для батьків «Турботливі батьки».

Підсумком даної роботи був звіт гуртківців «Вернісаж дитячої творчості» та гала-концерт до Дня захисту дітей «Країна дитячих мрій».

Результатом студійно-гурткової роботи є ІІ місце в міському конкурсі «Крок до зірок». Гуртки відвідують 100 % дітей – це дає змогу здійснювати диференційований підхід у розкритті творчих здібностей дітей та в подальшому продовжувати їх розвиток в позашкільних закладах освіти.

Результатом роботи гуртків та студій є відвідування нашими вихованцями-випускниками позашкільних організацій за різними напрямами. Двоє вихованців зайняли перші місця в змаганні з шашок серед дошкільників міста; двоє- друге місце, двоє- третє місце серед даного виду спорту. Гуртківці вокального ансамблю «Маленькі ангели» зайняли І місце в обласному конкурсі серед вокалістів.

ІV. Обмін досвідом роботи

Своїми напрацюваннями директор та педагогічний колектив ділилися на відкритому заході місцевого рівня для директорів ЗДО та слухачів ХАНО «Організація Тижня безпеки в закладі» під час якого були розкриті питання навчання дітей батьків працівників вимогам безпеки.

Досвід організації експериментальних груп було висвітлено перед представниками Всеукраїнської асоціації дошкільників.

Елементи роботи по впровадженню педагогічних ідей В.Фребеля було розкрито під час науково-практичного семінару освітнього центру «Інтеграція сучасних освітніх систем Європи в контексті впровадження технологічних ідей В.Фребеля».

Вихователі під час методичного об'єднання за темою «Особливості організації та ключові напрями освітнього процесу в ЗДО» для вихователів-методистів міста показали роботу з дітьми за освітньою лінією «Мовлення дитини».

Керівник музичний поділилася досвідом роботи по використанню методики Карла Орффа на Міжнародній конференції, присвяченій сучасним формам і методам організації музичних занять в ЗДО.

Вихователем Лук'яновою Т.Д. було випущено методичний посібник «Екологічне виховання дітей раннього віку»

Робота дошкільного закладу висвітлювалася на телебаченні в «Таврійських новинах» – 1 сюжет; «Починайте ранок з нами» – 2 сюжети; на інших телеканалах міста - 1 сюжет. на сайті управління освіти – 5 інформацій. В закладі працює сайт, на якому висвітлено новин та події (всього 24) і щомісячно викладається фінансовий звіт БФ «Успіх».

V. Співпраця з громадськими організаціями, освітніми закладами та батьками

Одним із пріоритетних напрямків моєї роботи та колективу є налагодження зв’язків з громадськими організаціями, освітніми закладами та особливо з батьківською громадою.

Родинні свята «Різдвяна зірка», «Свято українського борщу», Тижні родинності, педагогічні квести, ток-шоу «Хто зверху?» зустрічі за «круглим столом» за темою «Готовність дитини до школи», тренінги «Арт-терапія, як емоційний розвиток дитини», спільне вирішення проблем по покращенню матеріально-технічної бази адміністрації, представників благодійного фонду «Успіх», батьківського комітету, сумісні планування подальшого розвитку садка стали традиційними в нашому закладі.

Батьківська громада – це активні учасники освітнього процесу, які приймають участь в благодійних акціях: «Допоможемо онкохворим дітям», «Допоможемо пташкам взимку» ; в благодійних аукціонах «Від серця до серця»; в «чистих» четвергах та суботниках по підготовці до оздоровчого періоду. Однією з ефективних форм роботи з батьками є огляди-презентації підготовки закладу до нового навчального року, залучення всіх працівників, за потребою, до участі в родинних святах. Такі заходи дозволяють батькам подивитися на діяльність дошкільного закладу з різних позицій, ближче познайомитися з працівниками різних професій, бути рівноправними партнерами і союзниками.

Колектив дитячого садка виконує задачі наступності, що базуються на співпраці з загальноосвітньою школою №13. Спільно з кафедрою соціальної психології ХДУ, педагогічний колектив проводив експериментальну роботу з теми: «Технологія особистісно зорієнтованого навчання та виховання у класах загальноосвітніх шкіл та групах дошкільних закладів зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громад».

Співпраця з ДЮКФП-4 та спортивною школою №3 допомагає спільно турбуватися про фізичне здоров’я та розумовий розвиток наших дітей. Секції з шашок, художньої гімнастики відвідує 45% вихованців.

Співпраця з Управлінням патрульної поліції м. Херсона та з Дніпровською пожежно-рятувальною частиною №10 сприяє вихованню у дітей та батьків безпечної поведінки на дорозі та в побуті.
Стало доброю традицією проводити зустрічі через використання нетрадиційних форм роботи з дітьми на базі обласної дитячої бібліотеки ім. Дніпрової чайки. До таких заходів запрошуються батьки та діти, які закріплені по мікрорайону за дошкільним закладом. Цікавим був спільний захід «Книжковий Миколай» під час якого представник виробництва АСА м.Харкова познайомили дітей з казковими тваринами.

Протягом звітного періоду заклад продовжив тісну співпрацю з міською Радою ветеранів, міжшкільним навчально-виробничим комбінатом м. Херсона, з організацією «Червоний Хрест» Дніпровського району та продовжує роботу з Херсонським кошем Українського козацтва, обласною жіночою спілкою «Козацька берегиня».

Наші шефи ТОВ «Група компаній «Теплотехніка»» допомагають вирішувати різні господарські питання (ремонт тепло-водосистеми) беруть участь у святкових заходах.

VІ. Організація харчування та медичне обслуговування дітей

Харчування дітей раціональне та збалансоване. Кожні 10 днів проводиться аналіз виконання норм харчування, підраховується калорійність. Моніторинг аналізу виконання натуральних норм харчування показує, що воно коливається. Це залежить перш за все від цінової політики, в середньому виконання натуральних норм становить 83%, що на 3% меньше, ніж в минулому році. 100 виконані натуральні норми м'яса, масла вершкового цукру.

Діти в дошкільному закладі отримують належне медичне обслуговування. 100% діти були обстежені лікарями спеціалістами: педіатром, ортодонтом, стоматологом. Старші дошкільники 100% пройшли огляд за системою АСПОН. З метою обстеження фізичного розвитку дітей проводяться антропометричні виміри дітей до 3-х років 1 раз на місяць, від 3-х до 6- ти 1 раз на квартал. Аналіз антропометричних вимірів показав, що діти прибавляють у вазі та рості згідно віку (від 0,8 кг. до 1 кг; від 8 см до 10 см за рік). З результатами вимірів батьки ознайомлюються через групові куточки.

90 - дошкільнят відносяться до І групи здоров'я, 7 - до ІІ групи (часто хворіючі), 3 - до ІІІ групи (диспансерний огляд).

Створення комфортних умов перебування дітей в дошкільному закладі (дотримання температурного режиму, забезпечення гарячою водою, організація прогулянок, якісного харчування, профілактичної роботи з батьками та педагогами) сприяло зменшенню захворюваності в порівнянні з минулим роком на 2% і становить 19%.

VІІ. Матеріально-технічні умови

В минулорічному звіті переді мною одним із питань було зміцнення та розвиток матеріально технічної бази. Дане питання вирішувалося згідно перспективного плану розвитку ясла-садка на 2016-2021 р.р., складеного спільно з батьківською громадою.

Суттєвою ланкою фінансово-матеріального забезпечення є бюджетне фінансування та залучення позабюджетних коштів (благодійні внески через фонд «Успіх» та централізовану бухгалтерію управління освіти, спецрахунок).

Так сума бюджетних коштів складає 7228426 грн. (2017-2018 н.р. – 5526289 грн.), яка була витрачена протягом 2018-2019 н.р., таким чином:

1164125, грн (12%) – оплата енергоносіїв;
428608 грн. (8%) - харчування дітей;
5635692 грн. (64%) - заробітна плата;
1216 грн. (0.01%) – оплата навчання;

Це дало змогу закладу функціонувати безперебійно, забезпечити харчування дітей на достатньому рівні, а також відкрити додаткову дошкільну групу, що зменшило кількість дітей, які стоять у черзі до ЗДО.

Позабюджетні кошти за 2018-2019 н.р. в сумі 269554 грн. витрачені:

28% – будівельні матеріали (частковий ремонт опалення, каналізації, водопостачання, павільйону гр. №3, відмосток по периметру будівлі, сходинок біля гр. №7, 10, 11 тощо);
39% – меблі (шафи для одягу – 73 секцій, стільці дитячі – 27 шт., вішалка для рушників, шафи для іграшок – 4 шт. столи дитячі – 5 шт., офісні меблі – 1 комп., шафи для одягу дорослі – 2 шт.;
10% - м'який інвентар (комплекти постільної білизни, покривала дитячі, рушники дитячі)
3% – миючі засоби;
15% – технічне обладнання(холодильник);
1% - послуги (повірка вогнегасників, пожежних кранів, дезінсекція, повірка пожежних гідрантів;
4% – інше.

Це дало можливість створити комфортні умови на робочих місцях працівників та перебування малят в закладі дошкільної освіти, забезпечити належне медичне обслуговування, надати приміщенням сучасного вигляду.

VІІІ. Завдання

В перспективі я планую продовжити дослідно-експериментальну діяльність; підвищувати якість освіти через впровадження в освітній процес інноваційних технологій; стимулювати педагогів до професійного розвитку через участь в інноваційних семінарах, практикумах, фестивалях; розвивати матеріально-технічну базу (заміна вікон, дверей, благоустрій ігрових майданчиків, капітальний ремонт санітарних кімнат).

Директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Тимошевська Л.В.