тел. +380(552) 49-40-71
email: jaslisad5@ukr.net

Пропускний режим

ПОРЯДОК

організації пропускного режиму та правил відвідування 

Херсонського ЗДО №5

1. Загальні засади

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування закладу (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього  процесу в установах і  закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, Рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 19.06.2018 №204 «Про затвердження примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти міста Херсона», з метою створення безпечних умов для вихованців, працівників дошкільного закладу, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області, як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, вихованців дошкільного закладу.

Пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу сторонніх осіб, проїзду транспортних засобів, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу. Пропускний режим передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності закладу, і визначає порядок пропуску працівників, вихованців закладу, їх батьків або осіб, що їх замінюють та інших відвідувачів закладу.

1.2. Порядок встановлює доступ працівників, вихованців і їх батьків або осіб, що їх замінюють, відвідувачів на територію та в приміщення ЗДО, а також порядок занесення та винесення матеріальних цінностей, в'їзду (виїзду) автотранспорту.

1.3. Контроль, організація і забезпечення дотримання пропускного режиму покладається на завідувача господарства згідно наказу директора.

1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами (в робочі дні – по графіку чергування, у вихідні та святкові дні – цілодобово).

1.5. Загальний контроль, організація і забезпечення дотримання пропускного режиму покладається на директора.

1.6. Виконання вимог, що визначаються даним Порядком, є обов’язковим для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють в закладі, вихованців та їх батьків або осіб, що їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території чи в приміщенні ЗДО №5.

1.7. З метою ознайомлення відвідувачів ЗДО №5 з пропускним режимом і правилами відвідування даний Порядок має бути розміщений в батьківських куточках кожної вікової групи та на офіційному інтернет-сайті дошкільного закладу. Батьки вихованців ознайомлюються з даним Порядком під підпис.

2. Організація пропускного режиму в ЗДО

2.1. Загальна організація.

2.1.1. Вхід на територію та в приміщення ЗДО дозволяється:

– працівникам з 06:50 до 19:00 (кухарям з 05:50; за потребою з 05:30);

– вихованцям та їх батькам або особам, що їх замінюють з 07:00 до 19:00;

– відвідувачам, які не є учасниками освітнього процесу, та батькам з особистих питань згідно графіку  прийому громадян.

У разі виробничої необхідності (ремонтні роботи, заміна обладнання тощо) у вихідні та святкові дні – за письмовим дозволом директора.

2.1.2. Вхід в приміщення ЗДО здійснюється:

– працівниками та відвідувачами через центральний вхід;

– вихованцями та їх батьками або особами, що їх замінюють:

до групи №2 – через центральний вхід;

до групи №3 – через службовий вхід біля групи №3;

до груп №№1, 6, 10 – через службовий вхід біля своїх груп;

до груп №№5, 7, 8 – через службовий вхід біля групи №7;

до груп №№4, 9, 11, 12 – через службовий вхід біля групи №11;

до чергової групи – через службовий вхід біля групи №7.

2.1.3. В робочі дні службові входи закриває (08:30)/відкриває (16:00) завідувач господарства. О 17:00 закриває всі входи до закладу, окрім чергового (біля гр. №7).

2.1.4. У вихідні та святкові дні центральний та службові входи закриті цілодобово. 

2.1.5. Протягом робочого дня службові входи відкривають/закривають помічники вихователів/вихователі згідно режиму своєї вікової групи (прогулянки, екскурсії, інші заходи).

2.1.6. З 08:30 до 17:00 пропуск до закладу здійснюється через центральний вхід по дзвінку біля дверей  черговими за графіком (Додаток 1).

2.1.7. З 17:00 до 19:00 (режим роботи чергової групи) відповідальність за знаходження сторонніх осіб в приміщенні несе черговий сторож.

2.1.8. Ворота та хвіртка зі сторони вул. Ливарна, 5 відкрита з 06:30 до 08:30 та з 16:00 до 19:00.

2.2. Пропускний режим для працівників закладу.

2.2.1. Вихователі приймають/віддають дитину особисто батькам або особам, що їх замінюють. У разі, якщо дитину забирає інша особа, батьки зобов'язані надати вихователю групи письмову заяву, погоджену директором, та заздалегідь його повідомити, що на їх прохання за дитиною прийде інша особа (вказати П.І.Б. особи та ким доводиться дитині) та зробити відповідний запис в Журналі руху дітей з особистим підписом.

2.2.2. Педагоги зобов'язані заздалегідь повідомити адміністрацію закладу про незаплановані/заплановані зустрічі з батьками, а також про час, місце та мету. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

2.2.3. Працівники зобов'язані проявляти пильність при появі сторонньої особи в приміщенні або на території закладу (вияснити до кого прийшли, провести/зателефонувати до директора або до вихователя-методиста, завідувача господарства, сестри медичної старшої).

2.2.4. Працівники зобов'язані слідкувати, щоб були закриті службові входи або входи до груп після виходу/повернення з прогулянки.

2.2.5. Всім працівникам закладу рекомендовано приходити за 15 хвилин до початку роботи у відповідності з графіком роботи, затвердженим директором.

2.2.6. Працівникам заборонено залишати відчиненими двері, вікна, фрамуги, хвіртки, ворота; впускати на територію чи в приміщення невідомих осіб; приводити з собою друзів, родичів, знайомих; залишати без супроводу відвідувачів ЗДО; знаходитися без дозволу адміністрації закладу на території та в приміщенні в неробочий час, вихідні та святкові дні.

2.3. Пропускний режим для батьків вихованців або осіб, що їх замінюють.

2.3.1. Батьки вихованців або особи що їх замінюють, з особистих питань до адміністрації закладу проходять через центральний вхід згідно графіку прийому громадян, за попередньою домовленістю або за необхідністю.

2.3.2. Вихованці разом з батьками або особами, що їх замінюють зобов'язані прийти до закладу не пізніше 08:15 години. У разі запізнення батьки зобов'язані попередити вихователя про причину запізнення, допуск до групи здійснюється за домовленістю з вихователем.

2.3.3. Батьки зобов'язані приводити/забирити дітей тільки через службові входи біля своїх груп. За потребою забрати дитину протягом робочого дня – телефонувати вихователю.

2.3.4. У разі, якщо дитину забирає інша особа (за домовленістю з батьками), батьки зобов'язані надати вихователю групи письмову заяву, погоджену директором, та заздалегідь його повідомити, що на їх прохання за дитиною прийде інша особа (вказати П.І.Б. особи та ким доводиться дитині). Інша особа реєструється в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога, до якого вона направляється. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я дитини, групу, в якій вона перебуває.

2.3.5. Батькам не дозволяється приходити до навчального закладу з крупно-габаритними сумками чи валізами та свійськими тваринами.

2.3.6. Особисті питання до вихователів вирішуються з 07:00 до 08:30 та з 16:30 до 17:30 год. В інший час педагог працює з групою дітей і відволікати його не рекомендується.

2.3.7. Для батьків новоприбулих дітей протягом адаптаційного періоду встановлюється пропускний режим за домовленістю з вихователем.

2.3.8. Батькам та особам, що їх замінюють, забороняється залишати без нагляду своїх дітей, залишати відкритими двері в приміщення закладу та групи.

2.4. Контрольно-пропускний режим для відвідувачів закладу.

2.4.1. Відвідувачі проходять в будівлю закладу через центральний вхід.

2.4.2. Особи не пов’язані з навчальним процесом, які відвідують заклад за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документу державного зразка, що засвідчує особу, за погодженням з директором (особою, що його заміняє) і залишають запис у Журналі обліку відвідувачів (додаток 2).

2.4.3. Посадові особи, які прибули до закладу з перевіркою, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує особу з обов’язковим повідомленням адміністрації закладу та відповідною реєстрацією в журналі.

2.4.4. Групи осіб, що відвідують заклад для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах і т.п., допускаються за розпорядженням директора закладу та відповідною реєстрацією в журналі.

2.4.5. На прийом до директора в дні прийому або за викликом відвідувачі пропускаються:

– в одязі, прийнятому в державних установах;

– з виключеними мобільними телефонами;

– в адекватному стані (визначається візуально).

2.4.6. Для виклику працівника ЗДО або представника адміністрації відвідувачу необхідно натиснути на кнопку дзвінка. Черговий реєструє відвідувача та супроводжує/викликає необхідну особу.

2.4.7. При відвідування закладу відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю закладу алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

2.4.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, предметів і т.п. згідно п.2.4.7. – черговий зупиняє відвідувача і доповідає про випадок директору (особі, що його заміщує) та діє у відповідності до отриманих вказівок.

2.4.9. В разі виникнення конфліктних ситуацій пов’язаних з допуском чи не допуском відвідувачів, черговий діє за вказівками директора чи його заступника.

2.4.10. Прохід територією закладу та її подвір’ям дозволено лише відвідувачам закладу освіти. Без відповідного дозволу адміністрації закладу знаходження на території закладу і прохід нею в робочий та нічний час стороннім особам заборонено.

2.5. Пропускний режим для автотранспортних засобів.

2.5.1. В’їзду–виїзду автотранспорту на територію закладу здійснюється за розпорядженням директора. Завезення продуктів здійснюється згідно графіку та маршруту.

2.5.2. Допуск без обмежень на територію закладу дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, пожежній охороні, міліції.

2.5.3. Паркування автомобільного транспорту на території закладу заборонено, крім випадків вказаних в п.2.5.2.

3. Правила поведінки відвідувачів

3.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні закладу зобов’язані:

3.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватись норм поведінки в громадських місцях.

3.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до всіх працівників, вихованців та їх батьків та інших відвідувачів закладу.

3.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників закладу;

3.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, працівниками закладу їх службових обов’язків.

3.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора.

3.1.6. Ставитись бережливо до майна закладу, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні дошкільного закладу.

3.1.7. При вході до будівлі закладу відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну і оргтехніку зобов’язані попередити про це чергового (адміністрацію), зареєструвати технічні засоби у чергового – з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі закладу.

3.2.  Відвідувачам забороняється:

3.2.1. Знаходитись в службових приміщеннях або інших приміщеннях закладу без дозволу на те директора, завідувача господарства, вихователя-методиста.

3.2.2. виносити з приміщення закладу документи надані для ознайомлення.

3.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгодженні з адміністрацією закладу освіти.

3.2.4. Приносити в приміщення закладу алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї і інших засобів), а також особисті речі за винятком портфелів і тек з документами, дамських сумок.

3.2.5. Палити в приміщенні та на території закладу.

3.2.6. Вести розмови з мобільного телефону у всіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюлю.

3.2.7. Бути присутнім на зборах та інших заходах з включеним мобільним телефоном.

3.2.8. Входити до закладу в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з жувальною гумкою, з дитячими колясками, з домашніми тваринами, товарами для продажу, а також в брудному одязі і з великогабаритними речами (виключаючи робітників, що виконують будівельні і ремонтні роботи).

3.2.9. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, котрі здійснюють пропускний режим.

3.3. Відповідальність відвідувачів закладу за порушення даного Порядку:

3.3.1. У випадку порушення відвідувачем закладу пропускного режиму і правил поведінкийому робиться зауваження відповідальними за пропускний режим, а в разі необхідності будь-яким працівником закладу.

3.3.2. У випадках скоєння відвідувачами кримінальних дій, винні особи підлягають кримінальній відповідальності згідно чинного законодавства;

3.3.3. У випадку зумисного чи не зумисного пошкодження або знищення майна ЗДО №5 на винних осіб поряд з адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

4. Порядок пропуску з табельною зброєю, спеціальними засобами, іншими забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння предметів.

4.1. Прохід осіб в приміщення закладу з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

4.1.1. Співробітникам, котрим в установленому порядку дозволено зберіганні і носіння табельної вогнепальної зброї – при наявності запису у відповідному документі (службове посвідчення, командировочне посвідчення і т.п.).

4.1.2. Співробітникам міністерств і відомств України і їх підрозділів де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків.

4.1.3. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом. 

5. Порядок пропуску представників засобів масової інформації.

5.1. Працівники засобів масової інформації пропускаються в будівлю закладу за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації при наданні редакційного посвідчення.

5.2. Представники засобів масової інформації на заходи, що проводяться в приміщенні ЗДО №5, пропускаються лише після перевірки документів, котрі підтверджують їх особу.

6. Організація і порядок проведення ремонтно-будівельних робіт в будівлі та приміщеннях закладу.

6.1. Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються в приміщення закладу директором, завідувачем господарства або сторожем для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора закладу чи на підставі заявок, підписаними керівником вищестоящих організацій прямого підпорядкування.

7. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій

або ліквідації аварійної ситуації.

7.1. Пропускний режим на період надзвичайних ситуацій обмежується.

7.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску згідно даного Порядку.

 

8. Порядок евакуації працівників, співробітників і відвідувачів закладу з приміщень та порядок їх охорони.

8.1. Порядок оповіщення працівників, співробітників і відвідувачів закладу з приміщення при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту і т.п.) та порядок їх охорони розробляються директором закладу спільно з відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної та електробезпеки.

8.2. За встановленим сигналом оповіщення всі відвідувачі, робітники, співробітники, а також робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщенні закладу евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться на видному і доступному для відвідувачів місці.

8.3. Пропуск відвідувачів в приміщення закладу припиняється.

8.4. Працівники і відповідальні особи приймають заходи по евакуації і забезпечення безпеки людей що знаходяться в приміщенні, при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації забезпечують їх безперешкодний пропуск у будівлю та на територію закладу.

 В умовах карантину

9.1. Для відвідувачів:

9.1.1. Вхід  на територію ЗДО з тільки при наявності маски.

9.1.2. До приміщення ясел-садка  допускаються відвідувачі з питань     оформлення документів, а також контролюючі органи.

9.1.3. З особистих питань прийом відвідувачів здійснюється на території або в приміщенні закладу за попереднім телефонним дзвінком.

У разі несприятливих погодних умов за домовленістю в приміщенні закладу.

9.1.4. Перед входом до закладу сестра медична старша проводить температурний скринінг. У разі виявлення температури понад 37,2 С та ознаками ГРВІ  відвідувачі не допускаються до ЗДО.

9.1.5. При вході до приміщення ЗДО потрібно одягнути бахіли та продезінфікувати руки.

9.1.6. Надати відомості черговому для внесення своїх  даних до Журналу обліку відвідувачів.

9.1.7. В розмові з працівником закладу висловлювати своє питання чітко, швидко та лаконічно, знаходитися в медичній масці, яка щільно прилягає до обличчя, закриваючи рот та ніс.

9.1.8. До групових приміщень відвідувачам вхід заборонено.

9.2. Для працівників:

9.2.1. Працівники приходять за 10-15 хвилин до початку зміни .

9.2.2. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім працівникам. Працівники , в яких  при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 С або ознаки респіраторних захворювань не допускаються до виконання обов’язків.

9.2.3. Вхід на територію закладу  в масках .

9.2.4. В тамбурі приміщення продезінфікувати руки спиртовмісним антисептиком.

9.2.5. Ручку на вхідних дверях відкривати лише одноразовою хусткою.

9.2.6. Після проходити на своє робоче місце.

9.3. Для батьків:

9.3.1. Проводять термометрію та оцінюють стан здоров’я дитини перед виходом із дому;

при наявності ознак захворювання та/або підвищення температури тіла відмовляються від відвідування дитиною закладу освіти та попереджають про зміни в стані здоров’я дитини працівників закладу освіти;

9.3.2.У разі необхідності залишити дитину вдома не через хворобу, інформують напередодні вихователя про відсутність дитини в закладі освіти;

забезпечують дитині одяг та взуття на випадок дощової погоди для перебування на вулиці за будь-яких погодних умов;

під час відведення дитини до закладу освіти та повернення дитини із закладу додому батьки мають одягнути засоби індивідуального захисту (респіратор або захисна маска одягнуті так, щоб були покриті ніс та рот);

під час ранкового прийому дитини до закладу освіти обов’язково інформують вихователя про стан здоров’я дитини та членів сім’ї, з якими дитина мала контакти;

несуть персональну відповідальність за правдивість інформації про стан здоров’я дитини;

відводячи дитину до закладу дошкільної освіти, що працює в умовах карантину, усвідомлюють, що інфекція СОVID-19 може бути занесеною до закладу дошкільної освіти будь-якою особою (дитиною, її батьками або іншими членами родини, працівником) з безсимптомним характером перебігу захворювання (не визначається температурним скринінгом та візуальним оглядом);

надають інформовану згоду на відвідування дитини в умовах напруженої епідситуації ненадання інформативної згоди є підставою для недопуску дитини в заклад дошкільної освіти;