тел. +380(552) 49-40-71
email: jaslisad5@ukr.net

Правила прийому та перебування дітей

Шановні батьки!

Правила прийому та перебування дітей в Херсонському ясла-садку №5

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року згідно черги електронної реєстрації, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження (підстава: Статут ясел-садка). Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, зі Статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність. За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів) (підстатва: Статут ясел-садка)

Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:

За бажанням батьків або осіб, що їх замінюють; На підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу; У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. Адміністрація ЗДО повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів (підстава: Закон України «Про дошкільну освіту»)

Харчування дітей у закладі дошкільної освіти та його кратність залежить від режиму роботи закладу і є трьохразовим: сніданок ( 8 год. 10 хв. - 8 год. 35 хв.), обід (11 год. 15 хв. - 12 год. 40 хв.), вечеря ( 15 год. 10 хв. - 15 год. 40 хв.). Зі щоденним меню Вашої дитини можете ознайомитися в куточках для батьків , куточку споживача або безпосередньо в сестри медичної старшої.
Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками. Які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють. (Статут ясел-садка)

Батьки зобов'язані:

Вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 10 числа поточного місяця (рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради (від 20.08.2019 № 302) Своєчасно вносити платню за надання додаткових освітніх послуг, (Договір). Віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов'язково особисто, не передовіряти її неповнолітнім особам (інструкція з безпеки життєдіяльності дітей). Приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил (СанПІН від 29.05.2013 року), вчасно – до 8.00 та забирати дитину - до 19.00 (правила внутрішнього розпорядку ясел-садка). Своєчасно оповіщати вихователів про причину відсутності дитини у закладі (статут ясел-садка). У разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу (статут ясел-садка).

Батьки мають право:

Вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових освітніх послуг; Відвідувати заняття та інші освітні заходи; Заслуховувати звіти керівника про роботу закладу дошкільної освіти; Відвідування дитиною ясел- садка не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати й навчати її в родинному колі. Нести відповідальність за розвиток, виховання і навчання дітей, збереження їхнього здоров'я, людської гідності.